Chế độ chi trả BHTN đối với cán bộ không chuyên trách tham gia từ năm 2009 đến năm 2015

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016

Căn cứ quyết định 959/Qđ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của trong đó có quy định cán bộ không chuyên trách không thuộc đối tượng tham gia BHTN kể từ 01 tháng 01 năm 2016. Nay tôi muốn hỏi BHXH TPHCM nếu không tham gia BHTN cho cán bộ không chuyên trách nữa thì trợ cấp như thế nào đối với khoản thời gian tham gia từ 2009 đến 2015

    • Luật BHXH năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn chỉ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/01/2016 của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được bảo lưu để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn