Cách tính lương hưu cho nhân viên ngân hàng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/11/2016

Lương hưu cho nhân viên ngân hàng được tính thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên Quang, hiện đang sống và làm việc tại Ninh Bình.Tôi muốn hỏi về trường hợp của mẹ tôi. Mẹ tôi làm việc ở ngân hàng nước ngoài 22 năm và đóng bảo hiểm đầy đủ. Vào tháng 12 này bà được thông báo nghỉ hưu ở tuổi 55. Xin cho tôi cách tính lương hưu của mẹ tôi như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn. (Quang_098**)

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mẹ của bạn đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó việc tính lương hưu được quy định như sau:

   - Khoản 1 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

   Trong trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

   – Khoản 1 điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

   Ngoài ra tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định

   - Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   - Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau: người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

   Như vậy, căn cứ vào mức lương tham gia BHXH của từng thời kỳ và tổng thời gian tham gia BHXH thì bạn có thể tự tính được mức lương hưu cho mẹ của mình.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cách tính lương hưu. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn