Cách tính lương hưu từ 1/1/2018 đối với người tham gia đóng BHXH 33 năm

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/02/2017

Xin chào Thư Viện Pháp Luật. Xin cho tôi hỏi cách tính lương hưu từ 1/1/2018 đối với người tham gia đóng BHXH 33 năm. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

 

  • 1. Tỷ lệ hưởng: Theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:
   "2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
   a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
   b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%."
   Do chị không nói người này là nam hay nữ nên TVPL hỗ trợ như sau:
   - Lao động nam thì mức hưởng được tính như sau: 16 năm = 45% 17 x 2% = 34% => 33 năm = 79%
   Tuy nhiên mức tối đa hưởng là 75% nên chỉ được hưởng 75% - Lao động nữ 15 năm = 45% 18 năm = 36% => 33 năm = 81% Tuy nhiên mức tối đa hưởng là 75% nên chỉ được hưởng 75%
   2. Mức lương hưởng: Do đến 2018 người này được 33 năm đóng BHXH nên suy ra thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sẽ từ năm 1985.
   Căn cứ theo quy định tại Điều 62 thì:
   "a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;" Như vậy mức lương hưu sẽ = 75% x tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn