Từ 1/7/2024, có thêm 1 khoản trợ cấp mới đối với sĩ quan công an nhân dân khi thực hiện cải cách tiền lương là gì?

Từ 1/7/2024, có thêm 1 khoản trợ cấp mới đối với sĩ quan công an nhân dân khi thực hiện cải cách tiền lương là gì? Câu hỏi của anh N - Hà Nội

Từ ngày 1/7/2024, có thêm 1 khoản trợ cấp mới của sĩ quan công an nhân dân là gì?

Căn cứ theo tiểu mục 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách như sau:

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CẢI CÁCH
....
3. Nội dung cải cách
3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)
....
d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương
- Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).
- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
...

Như vậy, có thể thấy khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì có thêm 1 khoản trợ cấp mới của sĩ quan công an nhân dân là: phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Trong đó: phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn hình thành khi gộp các khoản phụ cấp sau:

+ Phụ cấp đặc biệt;

+ Phụ cấp thu hút;

+ Trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ 1/7/2024, có thêm 1 khoản trợ cấp mới đối với sĩ quan công an nhân dân khi thực hiện cải cách tiền lương là gì?

Từ 1/7/2024, có thêm 1 khoản trợ cấp mới đối với sĩ quan công an nhân dân khi thực hiện cải cách tiền lương là gì? (Hình từ Internet)

Mức lương mới của sĩ quan công an từ 01/7/2024 được tính như thế nào?

Theo như tinh thần tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương của quân đội, công an khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bao gồm:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);

- Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 thì tiền lương sĩ quan Công an sẽ được xây dựng theo công thức như sau:

Lương sĩ quan Công an = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) + tiền thưởng (nếu có).

Lương cơ bản của sĩ quan công an sau cải cách tiền lương xác định ra sao?

Cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ bãi bỏ mức lương cũ, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo bằng số tiền cụ thể, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Đồng thời chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm mức lương mới sẽ không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Theo đó, từ ngày 1/7/2024 sẽ xây dựng và áp dụng 05 bảng lương mới, trong đó có 03 bảng lương mới cho đối tượng thuộc quân đội, công an bao gồm:

- 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Lương cơ bản của sĩ quan công an sau cải cách tiền lương sẽ được tính dựa trên bảng lương mới theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm từ ngày 1/7/2024.

Tổng hợp các khoản phụ cấp của sĩ quan công an sau khi thực hiện cải cách tiền lương là gì?

Theo tiểu mục 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, sĩ quan công an sau khi thực hiện cải cách tiền lương thì phụ cấp sĩ quan công an sẽ bị bãi bỏ những khoản sau:

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

- Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản).

Và cũng đồng thời quy định sĩ quan công an sẽ được hưởng các khoản phụ cấp sau đây:

- Phụ cấp kiêm nhiệm;

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang;

- Phụ cấp thâm niên nghề;

- Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Các khoản phụ cấp trên bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa không quá 30% tổng quỹ lương.

Phan Thị Phương Hồng

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}