Pháp luật về Lĩnh vực khác

Pháp luật Bổ sung phương thức nộp hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện từ ngày 11/9/2022? 08:26 26/11/2022
Chào Lawnet, tôi có xem qua văn bản quy định về việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện thì không tìm được quy định nộp hồ sơ như thế nào. Cho tôi hỏi là trong thời gian tới có bổ sung các phương thức nộp hồ sơ trong trường hợp trên không? Xin cảm ơn!
Pháp luật Mẫu bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 được quy định như thế nào? 01:19 19/11/2022
Cho tôi hỏi để được công nhận đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trong hồ sơ mới đã được sửa đổi, bổ sung thế nào? Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật ra sao? - Câu hỏi của anh Duy từ Đồng Nai
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}