8607

Công văn số 97/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế và chế độ kế toán áp dụng

8607
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 97/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế và chế độ kế toán áp dụng

Số hiệu: 97/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 97/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/TCT-ĐTNN
V/v: Đăng ký nộp thuế và chế độ kế toán nhà thầu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 3938/CT-QLDN1 ngày 10/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế và chế độ kế toán áp dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ tài chính thì: trường hợp nhà thầu nước ngoài có văn phòng điều hành tại một địa phương nhưng thực hiện hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại một địa phương khác thì kê khai và tạm nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành tại địa phương nơi có công trình xây dựng, nộp thuế GTGT, quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN tại địa phương nơi đặt văn phòng điều hành.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu Shimizu Corporation có cơ sở thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi thực hiện thiết kế và thi công công trình xây dựng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì nhà thầu Shimizu Corporation phải thực hiện đăng ký mã số thuế, kê khai và nộp thuế tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện tạp nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu theo quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành về thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nộp thuế GTGT, quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với việc đăng ký chế độ kế toán áp dụng của nhà thầu nước ngoài: Căn cứ theo quy định tại Mục I, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ sách kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư này và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần B, Thông tư này và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần B, Thông tư này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản