315831

Công văn 939/BXD-QLN năm 2016 thực hiện biện pháp phòng, chống rửa tiền do Bộ Xây dựng ban hành

315831
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 939/BXD-QLN năm 2016 thực hiện biện pháp phòng, chống rửa tiền do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 939/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 24/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 939/BXD-QLN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 24/05/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/BXD-QLN
V/v: triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật số 07/2012/QH13 ngày 18/5/2012 của Quốc hội về Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3224/NHNN-TTGSNH ngày 05/5/2016 về việc triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền;

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, cập nhật danh sách đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, gồm: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là đối tượng báo cáo) trên địa bàn;

2. Chủ động phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn cho đối tượng báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật về phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành;

3. Hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện việc báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ (nếu có) theo quy định Luật về phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở báo cáo của các đối tượng báo cáo, Sở Xây dựng tổng hợp và báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, thời gian gửi báo cáo trước ngày 05 hàng tháng.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- B.T Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: đồng chí Vương Thanh Tùng – Chuyên viên phòng Quản lý thị trường bất động sản thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 0936277911, E-mail: vuongthanhtung@moc.gov.vn) để được hướng dẫn.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản