144903

Công văn 890/CĐTNĐ-PCVT&ATGT về đề xuất của Cục Vận tải Campuchia đối với phương tiện vận tải qua biên giới do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành

144903
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 890/CĐTNĐ-PCVT&ATGT về đề xuất của Cục Vận tải Campuchia đối với phương tiện vận tải qua biên giới do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành

Số hiệu: 890/CĐTNĐ-PCVT&ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Người ký: Trần Văn Cừu
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 890/CĐTNĐ-PCVT&ATGT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
Người ký: Trần Văn Cừu
Ngày ban hành: 03/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/CĐTNĐ-PCVT&ATGT
V/v: Đề xuất của Cục Vận tải Campuchia đối với phương tiện vận tải qua biên giới.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Cảnh sát đường thủy;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Thanh tra Giao thông đường thủy nội địa.

 

Hiện nay phương tiện vận tải thủy của các tổ chức, cá nhân Campuchia hoạt động qua biên giới sang các cảng của Việt Nam đang sử dụng hồ sơ, giấy tờ chưa theo quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy, do phía Campuchia đang xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Hiệp định. Ngày 21/6/2012, Cục Vận tải Campuchia có văn bản số 227/MPWT/GDT gửi các cơ quan liên quan của Việt Nam đề xuất “Trong thời gian từ nay cho đến cuối năm 2012, các cơ quan liên quan phía Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp của Campuchia hoạt động vận tải thủy qua biên giới sang các cảng của Việt Nam được phép tiếp tục thực hiện theo các quy định trước khi Hiệp định vận tải thủy có hiệu lực đối với hồ sơ, giấy tờ phải nộp hoặc xuất trình cho các lực lượng chức năng phía Việt Nam”.

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân Campuchia hoạt động vận tải thủy qua biên giới sang lãnh thổ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thống nhất với đề xuất của Cục Vận tải Campuchia và đề nghị với các cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu và các cảng tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân Campuchia hoạt động vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia thực hiện theo các quy định hiện nay của Campuchia cho đến khi phía Campuchia thông báo đã hoàn tất các thủ tục pháp lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTGT (b/cáo);
- Sở GTGT các tỉnh, TP phía Nam (ph/hợp);
- Lưu: VT, PCVT&ATGT.

CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Cừu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản