220568

Công văn 872/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe ô tô của Nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

220568
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 872/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe ô tô của Nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 872/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 872/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của Nhân viên ĐSQ Vương quốc Campuchia tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội.
(Đ/c: 71 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm đề ngày 07/01/2014 của Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội về việc đề nghị được thay mặt bà PHAN SOPHAL - nguyên Nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Porsche Panamera 4S, 04 chỗ ngồi, sản xuất tại Đức năm 2009, số khung WP0AB2A72AL060268, số máy M4840A01082, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý để Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội được thay mặt bà PHAN SOPHAL - nguyên Nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên cho bà GANTUYA TSOLMON -  Tùy viên Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội, mang chứng minh thư ngoại giao số 2012/NG/6712 cấp ngày 11/9/2013, có giá trị đến ngày 13/9/2015.

Đề nghị Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản