365132

Công văn 8333/BGTVT-VT năm 2017 về tiếp tục rà soát, thống nhất với địa phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

365132
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 8333/BGTVT-VT năm 2017 về tiếp tục rà soát, thống nhất với địa phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 8333/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 27/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8333/BGTVT-VT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 27/07/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8333/BGTVT-VT
V/v tiếp tục rà soát, thống nhất với địa phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại mục 3 của Văn bản số 887/TTg-CN ngày 21/6/2017, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2235/TTg-KTN ngày 13/12/2016.

Để thực hiện nghiêm và có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch và văn minh đô thị, giảm ô nhiễm môi trường đồng thời bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Bộ GTVT trân trọng đề nghị Ủy ban mân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm):

1. Chỉ đạo Sở GTVT hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn địa phương mình xây dựng Đề án chi tiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thống nhất và gửi về Bộ GTVT. Trong nội dung Đề án thí điểm phải đảm bảo về nội dung, kết cấu của một Đề án và có các nội dung cam kết:

- Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7236/TTg-KTN ngày 30/8/2016 về việc quản lý hoạt động đối với xe 4 bánh có gắn động cơ “việc thí điểm vận hành xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng chỉ được xem xét đối với phương tiện mới khi đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật; bảo vệ môi trường và đăng ký, kiểm định theo quy định”;

- Nêu rõ phạm vi tuyến đường, khu vực hoạt động và số lượng phương tiện tham gia hoạt động, kiểu loại phương tiện và cam kết đảm bảo phương tiện phải được đăng ký, cấp biển số theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014; kiểm định an toàn kỹ thuật và quy định đối với phương tiện theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-Bộ GTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

2. Khi chưa được cho phép thí điểm hoạt động loại hình này thì giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn địa phương không để các trường hợp hoạt động tự phát dẫn đến không quản lý được và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

3. Văn bản của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đề án chi tiết kèm theo gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, file mềm gửi qua địa chỉ Email: vuvantai@mt.gov.vn và phongdq@mt.gov.vn, điện thoại 0912135693) trước ngày 20/9/2017 để xem xét và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Tài nguyên môi trường, Khoa học công nghệ;
- Vụ Khoa học công nghệ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản