9434

Công văn số 8326/SXD-VP của UBND TP.HCM về việc cử cán bộ tham gia vào đề tài nghiên cứu về cơ chế quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm

9434
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 8326/SXD-VP của UBND TP.HCM về việc cử cán bộ tham gia vào đề tài nghiên cứu về cơ chế quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm

Số hiệu: 8326/SXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8326/SXD-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 24/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8326/SXD-VP
V/v Cử cán bộ tham gia vào đề tài nghiên cứu về cơ chế quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi:  - Sở Nội vụ thành phố

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc cử cán bộ tham gia vào đề tài nghiên cứu về cơ chế quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm.

Sở Xây dựng cử các ông có tên sau tham gia vào đề tài nghiên cứu về cơ chế quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở – Trưởng nhóm.

2. Ông Trần Hữu Trí, Trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư – Phó trưởng nhóm.

3. Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng – Thành viên

4. Ông Lê Chí Hoàng, Trưởng Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng – Thành viên

5. Ông Chu Bình Đà, Trưởng Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh – Thành viên

6. Ông Phan Trường Sơn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư – Thành viên.

7. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng Phòng Cấp phép Xây dựng – Thành viên

8. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó trưởng Phòng Quản lý nhà – Thành viên

9. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng – Thành viên (mời).

10. Ông Trần Thanh Hà, Phó Văn phòng Bộ Xây dựng – Thành viên (mời).

Trân trọng kính chào.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Viện Kinh tế, Sở KH-ĐT, Sở Tài chính
- Ban Giám đốc (để b/c)
- Các cá nhân có liên quan.
- Lưu VT-TCCB/VP h.tg_07.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản