381014

Công văn 82/TANDTC-PC năm 2018 về phối hợp hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

381014
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 82/TANDTC-PC năm 2018 về phối hợp hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 82/TANDTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Chu Thành Quang
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 82/TANDTC-PC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Người ký: Chu Thành Quang
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/TANDTC-PC
V/v phối hợp hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLTTDS 2015

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao nhận được Công văn số 70/VKSTC-V14 ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự trong ngành kiểm sát nhân dân (Công văn do đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học ký thừa lệnh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao). Qua nghiên cứu, Tòa án nhân dân tối cao nhận thấy có nhiều nội dung hướng dẫn trong Công văn liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân khi giải quyết các vụ việc dân sự, trong đó một số nội dung đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giải đáp; một số nội dung đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; một số nội dung cần phối hợp hướng dẫn để bảo đảm áp dụng đúng và thống nhất pháp luật về trình tự, thủ tục tố tụng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm áp dụng đúng và thống nhất pháp luật trong tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị:

Đối với những nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân khi giải quyết vụ việc dân sự thì thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định tại Điều 21, 22 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với những nội dung đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Viện Kim sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, đề nghị thực hiện đúng các quy định của Thông tư này.

Đối với những nội dung cần phối hợp hướng dẫn để bảo đảm áp dụng đúng và thống nhất pháp luật về trình tự, thủ tục tố tụng, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu ban hành Thông tư liên tịch theo quy định tại Điều 25 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong thời gian chưa có Thông tư liên tịch, đề nghị thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cơ quan trong kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự; tham gia phiên tòa, phiên họp của Tòa án; chuyển hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, gửi văn bản tố tụng; các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát trong tố tụng dân sự và một số vấn đề khác.

Tòa án nhân dân tối cao trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp trong công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC; (để b/c)
- Các Phó Chánh án TANDTC; (để b/c)
- Các Thẩm phán TANDTC; (để b/c)
- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Vụ Giám đốc Kiểm tra;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT (VP, Vụ PC&QLKH).

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Chu Thành Quang

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản