9477

Công văn số 814/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại chỗ

9477
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 814/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại chỗ

Số hiệu: 814/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 814/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 814/TCHQ-GSQL
V/v: Đề nghị hướng dẫn về thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng
Địa chỉ: phòng 604, tòa nhà Số 8, Phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

 

Trả lời công văn số 090106/ATS-CV-01 ngày 09/01/2006 của Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:

1. Ngày 15/12/2005, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2005/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, tại điểm 4 mục VII quy định cụ thể thủ tục đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan. Theo quy định trên thì hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan bao gồm các trường hợp: Hàng hóa xuất khẩu xin gửi kho ngoại quan, hàng hóa từ kho ngoại quan đã được phép đưa vào nội địa để gia công, tái chế trước đó, hàng hết thời hạn phải xuất, hàng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc phải tái xuất.

Thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tái xuất gửi kho ngoại quan: doanh nghiệp phải làm đầy đủ thủ tục như đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tái xuất quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC nói trên của Bộ Tài chính.

Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan được phép đưa vào nội địa để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, thủ tục hải quan thực hiện như quy định đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài.

2. Về điều kiện, thủ tục, hồ sơ để hoàn thành thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại chỗ:

2.1. Về thuế nhập khẩu: Theo quy định tại điểm 5.2.7, khoản I, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính: trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hóa cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công xuất khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính.

2.2. Về thuế giá trị gia tăng: Theo quy định tại điểm 1 khoản II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất bán cho nước ngoài nhưng hàng hóa được giao cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài (gọi tắt là hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ) để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định tại điểm đ.3, mục 1 khoản III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại điểm b, mục 1, khoản I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính: Doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Hồ sơ hoàn thuế được hướng dẫn tại điểm c, mục 2, khoản II, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản dẫn trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hà Nội để có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTTT XNK;
- Cục Hải quan Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản