9364

Công văn số 712/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

9364
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 712/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Số hiệu: 712/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 24/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 712/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 24/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 712/TCT-DNNN
V/v: Hướng dẫn về kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

  - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 
  - Trung tâm viễn thông điện lục Miền Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 935/CV-VT3-TH ngày 16/11/2005 của Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam đề nghị hướng dẫn về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam, Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài Khoản tại ngân hàng trực tiếp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở. Tuy nhiên, do việc kê khai thuế GTGT đầu ra chưa đầy đủ doanh thu tương ứng với giá trị công trình xây dựng tại địa phương nên cơ quan thuế chưa đủ cơ sở giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Việc kê khai, nộp thuế GTGT Công ty và Trung tâm phải thực hiện theo đúng quy định tại Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty có hợp đồng xây dựng công trình tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty thực hiện một phần và ký hợp đồng giao lại một phần công trình xây dựng cho Trung tâm thực hiện thì Trung tâm kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT đối với phần công trình, hạng Mục công trình do Trung tâm thực hiện. Việc Công ty kê khai thuế đầu ra phần khối lượng Công ty thực hiện nhưng kê khai, khấu trừ toàn bộ thuế đầu vào của công trình (bao gồm cả phần khối lượng Công ty giao lại) tại thành phố Hồ Chí Minh để phát sinh hoàn thuế là không phù hợp chế độ hiện hành và không phù hợp thực tế.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xác định cụ thể nội dung mà Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam đang vướng mắc để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

(Gửi kèm bản photocopy công văn số 935/CV-VT3-TH ngày 16/11/2005 của Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản