97746

Công văn 7010CV/A18(P3) về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

97746
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 7010CV/A18(P3) về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

Số hiệu: 7010CV/A18(P3) Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý xuất nhập cảnh Người ký: Nguyễn Việt Liên
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7010CV/A18(P3)
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý xuất nhập cảnh
Người ký: Nguyễn Việt Liên
Ngày ban hành: 19/11/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7010 CV/A18(P3)
V/v cấp thẻ ABTC cho doanh nhân VN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

Theo quy định tại Điều 8 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì: “Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam theo đề nghị của doanh nhân và văn bản cho phép sử dụng thẻ của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 7 Quy chế này”.

Thời gian vừa qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an nhận được văn bản của một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ kèm theo hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý nhưng tại văn bản không nêu rõ ý kiến cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC mà chỉ đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, cấp thẻ ABTC hoặc đồng ý để doanh nghiệp liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục cấp thẻ cho doanh nhân, chưa đúng quy định nêu trên.

Để Cục Quản lý xuất nhập cảnh có đủ cơ sở và nhanh chóng giải quyết việc cấp thẻ ABTC theo quy định, từ nay đề nghị quý cơ quan tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ nêu rõ ý kiến đồng ý cho doanh nhân sử dụng thẻ ABTC tại văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Xin trao đổi để quý Văn phòng, quý Vụ phối hợp công tác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Cục QLXNC/P3.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
ĐẠI TÁ
Nguyễn Việt Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản