Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 6705/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc một số địa phương vẫn chưa thực hiện việc trợ cấp xã hội và mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên

Số hiệu: 6705/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6705/VPCP-VX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 18/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6705/VPCP-VX
V/v: Trợ cấp XH và mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi

- Bộ lao động - thương binh và xã hội
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Căn cứ báo cáo của Bộ Lao Động –Thương Binh và Xã Hội tại Công Văn số 3605/BLĐTBXH-BTXH ngày 27 tháng 10 năm 2005 về việc một số địa phương vẫn chưa được thực hiện việc trợ cấp xã hội và mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, thủ tướng chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng các chính sách đối với người cao tuổi, trong đó có chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng và mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên;

2. Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tăng cường kiểm tra theo dõi kết quả thực hiện các chính sách nêu trên.

Văn Phòng Chính Phủ thông báo để Bộ và Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các vụ: TH, KTTH, TTTTBC;
- Lưu: VT, VX (3b), vtp 80.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



 
Trần Quốc Toản

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản