9348

Công văn số 577/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải quyết nợ thuế nhập khẩu

9348
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 577/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải quyết nợ thuế nhập khẩu

Số hiệu: 577/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 577/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 577/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

  - Cục hải quan các tỉnh, thành phố
  - Công ty cổ phần XNK mây tre Việt Nam
Địa chỉ: Số 100 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 2712/MT-05 ngày 27/12/2005 của Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam về việc xin giải quyết nợ thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam hiện có nợ 180 triệu đồng tiền thuế nhập khẩu, phạt chậm nộp thuế nhập khẩu từ năm 1999 của các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan Hà Nội và nhập kinh doanh tại Cục Hải quan Hải Phòng. Đây là số nợ phát sinh trước thời điểm định giá để thực hiện cổ phần hóa, hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ để Tổng cục Hải quan xem xét xóa nợ theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Đối với số nợ thuế nhập khẩu từ năm 1999 và tiền phạt chậm nộp phát sinh của Công ty, trong thời gian chờ xem xét việc xóa nợ, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/6/2006 với điều kiện:

- Công ty không còn nợ khoản thuế nào khác.

- Công ty phải nộp hết các khoản nợ phát sinh sau ngày 01/01/2005 trước khi làm thủ tục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam được biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản