7766

Công văn số 5490/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tham gia ý kiến đối với việc Tổng công ty Thương mại Hà Nội đề nghị được mở thêm một điểm kinh doanh hàng miễn thuế tại địa chỉ số 19-21 phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

7766
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5490/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tham gia ý kiến đối với việc Tổng công ty Thương mại Hà Nội đề nghị được mở thêm một điểm kinh doanh hàng miễn thuế tại địa chỉ số 19-21 phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số hiệu: 5490/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5490/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5490/TCHQ-GSQL
V/v: mở thêm điểm kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu báo số 552/PB-KTTH ngày 29/9/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến đối với việc Tổng công ty Thương mại Hà Nội đề nghị được mở thêm một điểm kinh doanh hàng miễn thuế tại địa chỉ số 19-21 phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Sau khi xem xét đề án kinh doanh hàng miễn thuế tại công văn số 1440/TCT-TTMT ngày 22/11/2005 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1, Điều 1 Quyết định số 206/2003/QĐ-TTg ngày 07/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ công văn đề nghị số 4228/UB-CN ngày 27/9/2005 của UBND thành phố Hà Nội;

- Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số 2119/HQHN-NV ngày 30/11/2005;

Tổng cục Hải quan xác nhận vị trí dự kiến đặt cửa hàng miễn thuế tại 19-21 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của Hải quan.

Tổng cục Hải quan kính chuyển ý kiến tham gia nêu trên tới Văn phòng Chính phủ để tập hợp báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ Thương mại;
- Cục HQTP Hà Nội;
- Tcty TM Hà Nội;
- Lưu: VT, GS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 



Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản