8434

Công văn số 5459/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc chuyển nhượng xe ôtô nhập khẩu miễn thuế, riêng đối với trường hợp chuyển nhượng chiếc xe ôtô Nissan Bluebird của Xí nghiệp V75 - Bộ Ngoại giao

8434
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5459/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc chuyển nhượng xe ôtô nhập khẩu miễn thuế, riêng đối với trường hợp chuyển nhượng chiếc xe ôtô Nissan Bluebird của Xí nghiệp V75 - Bộ Ngoại giao

Số hiệu: 5459/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 22/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5459/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 22/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5459/TCHQ-GSQL
V/v: Thanh lý xe ôtô

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt

 

Tiếp theo công văn số 4279/TCHQ-GSQL ngày 13/10/2005 về việc chuyển nhượng xe ôtô nhập khẩu miễn thuế, riêng đối với trường hợp chuyển nhượng chiếc xe ôtô Nissan Bluebird của Xí nghiệp V75 - Bộ Ngoại giao (chiếc xe này do ông Gasmi Ablenour - Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Angieri chuyển nhượng cho Cục Phục vụ ngoại giao theo giấy phép số 75/HQ-PMD ngày 01/09/1992 của Tổng cục Hải quan, chiếc xe trên đã đăng ký sử dụng biển kiểm soát 08H00542), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chiếc xe ôtô nêu trên được làm thủ tục chuyển nhượng từ ông Gasmi Abdenour cho Cục Phục vụ ngoại giao đoàn và đã được đăng ký lưu hành với biển kiểm soát 80H-0542, chủ xe là Xí nghiệp V75 - Bộ Ngoại giao, do đó chiếc xe không chịu sự quản lý của cơ quan Hải quan, vì vậy khi Xí nghiệp V75 - Bộ Ngoại giao làm thủ tục thanh lý xe không phải làm thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định tại Thông tư 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan.

2. Về nguyên tắc, xe ôtô nhập khẩu, tạm nhập khẩu khi thay đổi mục đích sử dụng phải tiến hành truy thu đủ số thuế đã được miễn, tạm miễn. Tuy nhiên, trường hợp chiếc xe ôtô nêu trên đã được tạp nhập vào Việt Nam hơn 10 năm (từ 1992), do đó căn cứ quy định tại Thông tư 87/2001/TT-BTC ngày 31/08/2005 của Bộ Tài chính và công văn số 6905/TC-TCHQ ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về thuế đối với chiếc xe ôtô ngoại giao chuyển nhượng thì trị giá tính thuế nhập khẩu đối với chiếc xe ôtô nêu trên bằng không. Vì vậy, trong trường hợp này cơ quan Hải quan không tiến hành thủ tục truy thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Quý Cục./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ TP Hà Nội (để biết)
- Lưu: VT, GSQL (02 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản