25235

Công văn số 5214/VPCP-CCHC ngày 19/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

25235
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5214/VPCP-CCHC ngày 19/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Số hiệu: 5214/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 19/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5214/VPCP-CCHC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 19/09/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5214/VPCP-CCHC
V/v xây dựng Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Ngày 03, 04 tháng 9 năm 2002, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ để bàn việc triển khai Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05/8/2002 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI.

Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp này, Văn phòng Chính phủ xin thông báo tiến độ trình và thông qua Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như sau:

- Tháng 9/2002:

+ Nghị định thay thế Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (Bộ Nội vụ chủ trì, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ).

+ Nghị định về Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, xin ý kiến của Phó Thủ tướng phụ trách trước khi trình Chính phủ);

- Tháng 10/2002:

+ Nghị định về Quy chế làm việc của Chính phủ (thay thế Nghị định số 11/1998/NĐ-CP ngày 24/01/1998): Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 8/2002 và trình Chính phủ.

+ Nghị định về Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Nội vụ: từng Bộ tương ứng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách trước khi trình Chính phủ.

- Tháng 11/2002:

Nghị định của các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: từng Bộ tương ứng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách trước khi trình Chính phủ.

- Tháng 12/2002:

+ Nghị định của các cơ quan: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Thủy sản, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Nhà nước, Uỷ ban Thể dục Thể thao: từng Bộ tương ứng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Phó Thủ tướng phụ trách trước khi trình Chính phủ.

+ Nghị định của các cơ quan thuộc Chính phủ: từng cơ quan tương ứng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách trước khi trình Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản