8437

Công văn số 4957/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

8437
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4957/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 4957/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4957/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4957/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Phú Yên

 

Trả lời công văn số 1254/CT/TT-HT ngày 4/10/2005 của Cục thuế tỉnh Phú Yên hỏi về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đã được quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ. Nếu huyện Phú Hòa không nằm trong danh mục B, danh mục C địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định nêu trên thì các dự án đầu tư tại huyện này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

2) Đơn vị trực thuộc cơ sở kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế, nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới. Trường hợp hạch toán phụ thuộc thì được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ.

3) Căn cứ theo quy định tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì: Cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa bàn B đã thành lập trước đây nhưng chưa làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như nhau theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004. Trường hợp một trong hai doanh nghiệp nêu trên có thêm điều kiện ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư; sử dụng nhiều lao động thì sẽ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN cao hơn.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản