Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4954/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục NK hàng từ kho ngoại quan vào nội địa

Số hiệu: 4954/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4954/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4954/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục NK hàng từ kho
ngoại quan vào nội địa

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

 

Kính gửi  

Doanh nghiệp tư nhân Thông Nguyễn
(Địa chỉ: 02 chợ đường biên, Mộc Bài, ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận,
Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 18/CV-2005 ngày 15/11/2005 của Doanh nghiệp Tư nhân Thông Nguyễn đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/1998-CP ngày 31/8/1998 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật Thương mại thì: Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và được nhập khẩu hàng hóa theo ngành nghề, ngành hàng ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với hàng hóa thuộc danh Mục hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có Điều kiện phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp mua hàng từ nước ngoài, chưa làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa mà gửi kho ngoại quan, nay bán cho doanh nghiệp trong nước thì doanh nghiệp trong nước phải làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa như đối với hàng hóa nhập khẩu khác từ nước ngoài theo đúng qui định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hồ sơ hải quan, Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại. Tờ khai hàng nhập khẩu phải ghi rõ hàng nhập từ kho ngoại quan nào, theo hợp đồng thuê kho ngoại quan nào, hợp đồng mua bán giữa Doanh nghiệp với doanh nghiệp có hàng hóa gửi kho ngoại quan, hóa đơn mua hàng, phiếu xuất kho của chủ kho ngoại quan và chứng từ khác qui định tại Điểm 2 Mục II Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC nói trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về chính sách nhập khẩu hàng hóa và chính sách thuế thực hiện theo pháp luật hiện hành kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời Doanh nghiệp biết và liên hệ trực tiếp với Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể, và đề nghị Doanh nghiệp gửi bản chính công văn số 18 nêu trên về Tổng cục Hải quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản