5859

Công văn số 4895/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần y tế DOMESCO

5859
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4895/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần y tế DOMESCO

Số hiệu: 4895/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4895/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4895/TCHQ-KTTT
V/v: giải quyết khiếu nại GTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Đồng Tháp

Tổng cục Hải quan nhận được toàn bộ hồ sơ photocopy về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Domesco do Cục Hải quan Đồng Tháp gửi và các công văn số 935/CV-DMC ngày 26/10/2005 của Công ty Cổ phần y tế DOMESCO đề nghị xem xét giá tính thuế nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu theo 02 tờ khai số 29/NKD/CĐT ngày 14/3/2005 và 47/NKD/CĐT ngày 14/4/2005. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Đồng Tháp đã 2 lần giải quyết khiếu nại của Công ty, ở cả 02 lần giải quyết khiếu nại Cục Hải quan Đồng THáp vẫn giữ nguyên mức giá đã xác định. Qua xem xét hồ sơ thì Cục Hải quan Đồng Tháp đã thực hiện các bước kiểm tra, tham vấn và xác định lại trị giá tính thuế 9dúng thẩm quyền quy định, tuy nhiên lô hàng Cục Hải quan Đồng Tháp lấy làm căn cứ xác định giá và 02 lô hàng phải xác định giá không có cùng số lượng và nước xuất khẩu. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan Đồng Tháp kiểm tra, xem xét lại căn cứ xác định giá tính thuế, trường hợp xác định giá tính thuế theo phương pháp 2 thì pahỉ quy đổi để thỏa mãn các điều kiện lựa chọn lô hàng giống hệt quy định tại Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính, trên cơ sở đó giải quyết khiếu nại của Công ty Domesco theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Tháp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ CST - Bộ tài chính
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản