110201

Công văn 4813/BGDĐT-TCCB mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

110201
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4813/BGDĐT-TCCB mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4813/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 13/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4813/BGDĐT-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 13/08/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4813/BGDĐT-TCCB
V/v Mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực GDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo khu vực phía Nam (từ TP. Đà Nẵng trở vào)
- Các đại học, học viện, trường đại học khu vực phía Nam (từ TP. Đà Nẵng trở vào)

 

Thực hiện Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010 và kế hoạch số 284/KH-BGDĐT ngày 07/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2010;

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau:

1. Nội dung học tập:

- Cam kết lộ trình của Việt Nam đối với WTO về mở cửa thị trường dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo;

- Kinh nghiệm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục của một số nước trên thế giới;

- Thanh tra giáo dục.

2. Đối tượng: Cán bộ phụ trách công tác hợp tác quốc tế, quản lý đào tạo, kiểm định chất lượng của các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học.

Số lượng: mỗi Đại học: 01 người và mỗi trường đại học trực thuộc Đại học: 01 người.

Mỗi học viện, trường đại học: 02 người.

Mỗi sở giáo dục và đào tạo, học viện, trường đại học: 01 người.

3. Thời gian học tập: 03 ngày (từ ngày 25 đến 27 tháng 8 năm 2010).

4. Địa điểm: Hội trường Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Kinh phí:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chi: Tài liệu, giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ cho lớp học và chứng nhận hoàn thành khóa học.

- Các đơn vị cử người đi học chi: ăn, nghỉ, đi lại, công tác phí theo chế độ hiện hành.

Đây là khóa học có nội dung quan trọng đối với các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử người, tạo điều kiện thuận lợi để các học viên tham gia khóa học và gửi danh sách đăng ký tham gia lớp về Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục, số 31 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 22/8/2010. Thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 04.38641778, Fax: 043.8647886, cán bộ phụ trách khóa học Nguyễn Duy Dương: 098.995.0507, Trần Doanh Thụ: 0915.025.045.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Học viện Quản lý giáo dục (để thực hiện);
- Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản