327162

Công văn 4764/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

327162
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4764/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4764/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4764/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4764/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 4338/CT-KT2 đề ngày 02/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty TNHH Gm Bạch Mã, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 41 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; điểm 12(c) Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) là đơn vị hạch toán phụ thuộc, kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế; theo hướng dẫn tại công văn số 4355/TCT-CS ngày 6/10/2014, công văn số 2111/TCT-CS ngày 19/5/2016 của Tổng cục Thuế thì việc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai truy thu thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã là không phù hợp.

Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; điểm 12(c) Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Nguồn kinh phí hoàn trả thuế GTGT được thực hiện từ ngân sách nhà nước.

Trường hợp Chi nhánh Công ty đã đóng mã số thuế và trả dấu cho cơ quan Công an thì Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã sẽ thay Chi nhánh Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ để chuyển trạng thái mã số thuế của Chi nhánh từ trạng thái 01 NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST” về trạng thái 03 “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chm dứt hiệu lực MST” trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế. Sau đó, hệ thống TMS sẽ tự động chuyển trạng thái mã số thuế của NNT về trạng thái 01.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ: CS, PC (TCT);

- Lưu: VT, KK.6

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản