5486

Công văn số 4731/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với lịch và sổ tay

5486
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4731/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với lịch và sổ tay

Số hiệu: 4731/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4731/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4731/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế hàng hóa theo
Hiệp định về vận chuyển hàng không

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Văn phòng đại diện Cathay Pacific tại Hà Nội

(49 Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 31/10/2005 của Văn phòng đại diện Hãng hàng không Cathay Pacific về việc miễn thuế đối với lịch và sổ tay, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 8 Hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông về vận chuyển hàng không và quy định hiện hành của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn về việc áp dụng điều ước quốc tế, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có các văn bản số 13496 TC/TCHQ ngày 19/11/2004, 5427/TCHQ-KTTT ngày 29/10/2003, số 1174/TCHQ-KTTT ngày 30/3/2005 và số 1954/TCHQ-KTTT ngày 23/5/2005 hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu trong khuôn khổ hiệp định đã ký kết.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện đúng quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu về việc áp dụng các điều ước quốc tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản