5237

Công văn số 4654/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế

5237
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4654/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế

Số hiệu: 4654/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4654/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4654/TCHQ-KTTT
V/v: giải quyết khiếu nại GTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh

Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Cường Lâm có công văn số 02/DKN ngày 30/8/2005 khiếu nại về giá tính thuế mặt hàng đế giầy bằng nhựa tổng hợp nhập khẩu theo các tờ khai hải quan số 150NK/DD/BPS ngày 13/3/2005, 174NK/KD/BPS ngày 20/3/2005, 186NK/KD/BPS ngày 26/3/2005 qua cửa khẩu Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo dữ liệu trên hệ thống GTT22 thì từ đầu năm đến nay có nhiều tờ khai nhập khẩu đế giầy bằng nhựa tổng hợp xuất xứ Trung quốc qua Cục Hải quan Quảng Ninh - chủ yếu là qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh với mức giá phổ biến là 0,26 USD/đôi, chỉ có một số tờ khai có giá khai báo là 0,35 USD/đôi. Mặt khác, qua xem xét các tờ khai nhập khẩu hàng hóa giống hệt và tương tự có cùng thời điểm nhập khẩu với 03 tờ khai nêu trên của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Cường Lâm thì các tờ khai này đều được xác định giá tính thuế theo phương pháp 1 với mức giá 0,26 USD/đôi, chỉ có 03 tờ khai của Công ty TNHH Cường Lâm xác định giá theo PP2 với mức giá 0,35 USD/đôi.

Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra lại những nội dung sau:

- Kiểm tra cơ sở tham vấn và cơ sở bác bỏ trị giá giao dịch đối với 03 tờ khai nêu trên của Công ty; việc thực hiện tham vấn có đúng nội dung, trình tự theo quy định hiện hành không?

- Trường hợp có đủ cơ sở để bác bỏ trị giá giao dịch thì kiểm tra cụ thể việc xác định giá:

+ Dữ liệu có sẵn tại thời điểm nhập khẩu bao gồm những dữ liệu gì;

+ Nguyên tắc áp dụng để xác định giá? tại sao lại xác định giá theo PP2 với mức giá 0,35 USD/đôi?

- Kiểm tra việc xác định đối với các tờ khai khác nhập khẩu đế giầy bằng nhựa xuất xứ Trung quốc nhập khẩu trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2005: đối với các tờ khai có giá hợp đồng 0,26 USD/đôi cơ quan hải quan có nghi ngờ không? Có tiến hành tham vấn không? nếu có thì cơ sở nào chấp nhận trị giá giao dịch?

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra theo các nội dung nêu trên, tiếp nhận và xem xét giải trình bổ sung của Công ty (Theo ý kiến tại công văn số 4653/TCHQ-KTTT ngày /10/2005 của Tổng cục), căn cứ hướng dẫn tại công văn 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 của Tổng cục Hải quan và quy định hiện hành để có văn bản giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH DV TM Cường Lâm.

Trường hợp, Cục Hải quan Quảng Ninh vẫn giữ quan điểm xác định giá như đã quyết định thì photocopy toàn bộ hồ sơ có liên quan và báo cáo các căn cứ xác định giá của 3 tờ khai hải quan nêu trên để Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản