145484

Công văn 4635/BYT-KCB giải quyết môi giới trong khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

145484
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4635/BYT-KCB giải quyết môi giới trong khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4635/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 17/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4635/BYT-KCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 17/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4635/BYT-KCB
V/v giải quyết môi giới trong khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

 

Ngày 6 tháng 7 năm 2012, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp ngăn chặn và chấn chỉnh nạn môi giới trong khám, chữa bệnh (cò bệnh viện). Tại hội nghị này, đại diện lãnh đạo các bệnh viện, cơ quan công an phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự xã hội đã báo cáo trong các bệnh viện có một số đối tượng lợi dụng tình trạng quá tải để môi giới khám bệnh, chữa bệnh kiếm lời. Các phần tử môi giới hoạt động công khai tại các bệnh viện nhất là một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lợi dụng tâm lý của người bệnh muốn được khám nhanh và khám sớm các phần tử môi giới đã lừa người bệnh hoặc môi giới trung gian bằng các hoạt động như: xếp hàng lấy số khám bệnh sau đó bán lại cho người bệnh; thông đồng với một số bác sĩ, cán bộ y tế trong bệnh viện để môi giới khám, chữa bệnh nhanh, lấy kết quả cận lâm sàng nhanh; môi giới người bệnh khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế tư nhân; môi giới để phẫu thuật sớm và môi giới dịch vụ ô tô vận chuyển cấp cứu.

Hoạt động của các đối tượng môi giới trong khám, chữa bệnh vi phạm các quy định của ngành y tế, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong bệnh viện, ảnh hưởng đến sự công bằng trong việc phục vụ người bệnh và y đức của cán bộ y tế, gây bức xúc trong nhân dân và người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các bệnh viện quá tải người bệnh phải chờ đợi lâu; một số người bệnh có tâm lý muốn khám nhanh, không muốn xếp hàng nên đã thỏa thuận sử dụng dịch vụ môi giới nhưng cơ bản là do công tác quản lý điều hành của lãnh đạo bệnh viện còn sơ hở, chưa chặt chẽ và chưa kiên quyết.

Nhằm chấn chỉnh và giải quyết tình trạng môi giới trong khám, chữa bệnh tiếp theo Công văn số 3820/BYT-KCB ngày 15 tháng 6 năm 2012 về đón tiếp người bệnh tại các phòng khám công lập, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện ngay các công việc sau đây:

1. Thành lập Tổ công tác chuyên biệt để điều tra, giám sát xác định các đối tượng bên ngoài và bên trong bệnh viện tham gia vào các hoạt động môi giới trong khám, chữa bệnh trái với các quy định của ngành y tế và của các bệnh viện;

2. Rà soát lại các quy trình đón tiếp, phát số khám bệnh và cải tiến quy trình khám bệnh, không để đối tượng môi giới lợi dụng lấy số khám hoặc dẫn người bệnh đi khám bệnh, làm xét nghiệm cận lâm sàng trong bệnh viện.

3. Có các hình thức để tiếp nhận và giải quyết ngay các phản ánh của người bệnh, người nhà người bệnh và tạo điều kiện để người bệnh tham gia giám sát, phát hiện các đối tượng môi giới như hòm thư góp ý, đường dây nóng.

4. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, viên chức tham gia hoạt động môi giới trong khám, chữa bệnh.

5. Hợp đồng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong việc kiểm tra, kiểm soát và thông báo các đối tượng môi giới cho các bên liên quan. Bảo đảm không có các đối tượng từ bên ngoài hoạt động môi giới khám, chữa bệnh trong khuôn viên bệnh viện.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc triển khai thực hiện nội dung công văn này.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ hàng quý về Cục Quản lý khám, chữa bệnh (địa chỉ 138A Giảng Võ, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Website BYT, website Cục QLKCB (để đăng tải);

- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản