4827

Công văn số 4523/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về đề nghị được tái nhập lần 2 và không thu thuế nhập khẩu lô hàng áo thun nam xuất khẩu

4827
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4523/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về đề nghị được tái nhập lần 2 và không thu thuế nhập khẩu lô hàng áo thun nam xuất khẩu

Số hiệu: 4523/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4523/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4523/TCHQ-KTTT
V/v: tái nhập áo thun nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH Quốc Tế Chutex 
(18 đường Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Bình Dương) 
- Cục hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 0343/CT-TNTX/2005 ngày 22/9/2005 của Công ty TNHH Quốc tế Chutex về đề nghị được tái nhập lần 2 và không thu thuế nhập khẩu lô hàng áo thun nam xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ công văn số 6466 TCHQ/GSQL ngày 23/12/2002 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam;

Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ hàng thực nhập trở lại, thời điểm tái xuất lần 2 (tờ khai số 128/XTX ngày 22/6/2005) để xem xét làm thủ tục tái nhập và không thu thuế đối với lô hàng 16,151 áo thun nam tái nhập lần 2 của Công ty TNHH Quốc tế Chutex. Về thủ tục hải quan và chính sách thuế thực hiện như sau:

- Về thủ tục hải quan đối với lô hàng tái nhập lần 2: Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ vào công văn số 6499 TCHQ-GSQL ngày 23/12/2002 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục hai quan đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để giải quyết thủ tục nhập khẩu cho Công ty.

- Về chính sách thuế: Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ các quy định tại điểm 1.8 mục I Phần E Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 quy định về điều kiện, hồ sơ xét không thu thuế đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để xem xét không thu thuế nhập khẩu cho 16.151 cái áo cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Quốc tế Chutex, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản