7880

Công văn số 4508/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ tiền lương

7880
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4508/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ tiền lương

Số hiệu: 4508/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4508/LĐTBXH-TL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 30/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4508/LĐTBXH-TL
V/v: Trả lời chế độ tiền lương

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái 

 

Trả lời công văn số 586/LĐTBXH ngày 25/11/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về hệ số không ổn định sản xuất:

Ngày 29/11/1993, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 4076/LĐTBXH-TL giải quyết một số chế độ tiền lương đối với công nhân xây dựng, trong đó quy định: Do Điều kiện sản xuất trong xây dựng cơ bản thường xuyên không ổn định, nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số không ổn định sản xuất với các mức cụ thể khác nhau tùy thuộc công trình, nhưng tối đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ và giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện theo quy định. Các quy định tại công văn số 4076/LĐTBXH-TL nói trên hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành.

2/ Về một số loại công việc ở nhóm I, thang lương A1 - Xây dựng cơ bản, sành sứ thủy tinh:

Trong quá trình soạn thảo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã gửi dự thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, Tổng công ty có liên quan, trong đó có Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải. Trước mắt đề nghị thực hiện theo đúng quy định trong hệ thống thang lương, bảng lương Chính phủ đã ban hành. Các vướng mắc và đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp thu, tổng hợp để nghiên cứu, báo cáo Chính phủ.

3/ Về tiền lương đối với công nhân trực tiếp làm khoán sản phẩm quy định trong bộ đơn giá tiền lương xây dựng cơ bản: vấn đề này đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái trao đổi với Bộ Xây dựng để biết và thực hiện.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản