5837

Công văn số 3934/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5837
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3934/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Số hiệu: 3934/BLĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 17/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3934/BLĐTBXH-LĐVL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 17/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3934/BLĐTBXH-LĐVL
V/v: người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 4657/LĐTBXH ngày 1/11/2005 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về người nước ngoài làm việc cho các tổ chức phi chính phủ:

Đối với các tổ chức phi chính phủ đã thành lập Văn phòng dự án hoặc Văn phòng đại diện tại Việt Nam (theo Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam) thì việc tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13/7/2005 của Chính phủ.

Đối với các tổ chức phi chính phủ được cấp Giấy phép hoạt động (theo Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam) thì hiện nay chưa có quy định của pháp luật Việt Nam về việc tuyển dụng và quản lý đối tượng này. Do đó, chưa phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

2. Người nước ngoài làm công việc giúp việc nhà:

Đối với trường hợp Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang Việt Nam làm việc và có mang theo người giúp việc gia đình là người nước ngoài thì hiện nay chưa có quy định của pháp luật về việc tuyển dụng và quản lý đối tượng này. Do đó, chưa phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

3. Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện không phải xin cấp giấy phép lao động tại Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên, thì việc quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành (quy định của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan)

Đề nghị quý Sở căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản