144925

Công văn 3900/TCHQ-TXNK về kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp kinh doanh dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

144925
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3900/TCHQ-TXNK về kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp kinh doanh dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3900/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3900/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3900/TCHQ-TXNK
V/v kê khai và nộp thuế BVMT của doanh nghiệp kinh doanh dầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim Bàng.
(29 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 76/12-CVKB ngày 26/06/2012 của Công ty TNHH Kim Bàng về việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp kinh doanh dầu. Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 3348/TCHQ-TXNK ngày 05/07/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mặt hàng chịu thuế:

Căn cứ quy định tại Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan thì mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn nếu thuộc các mã số 2710.19.41 đến mã số 2710.19.44 và thuộc nhóm 34.03 thì thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên và đối chiếu với mặt hàng nhập khẩu của Công ty để thực hiện.

2. Về thời điểm tính thuế và kê khai nộp thuế:

- Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm tính thuế: “Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra”.

- Căn cứ tiết 2.2 khoản 2 Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTC quy định: “Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng khi xuất, bán xăng dầu.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kim Bàng nếu là Công ty xăng, dầu đầu mối nhập khẩu để bán thì không thực hiện việc kê khai thuế bảo vệ môi trường cùng với thời điểm kê khai và nộp thuế nhập khẩu mà kê khai và nộp thuế tại thời điểm xuất bán hoặc xuất tiêu dùng tại cơ quan thuế địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kim Bàng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để biết);
- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản