8675

Công văn số 39/CV-BĐH112 của Ban Điều hành Đề án 112 về việc báo cáo tình hình triển khai đề án 112

8675
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 39/CV-BĐH112 của Ban Điều hành Đề án 112 về việc báo cáo tình hình triển khai đề án 112

Số hiệu: 39/CV-BĐH112 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 15/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 39/CV-BĐH112
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 15/02/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/CV-BĐH112
V/v: Báo cáo tình hình triển khai đề án 112


Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân
- ĐHQG Hà Nội, ĐHQG tp Hồ Chí Minh
- Khu công nghiệp Dung Quất
- Viện KSND tối cao

 

Ban Điều hành Đề án 112 đã gửi công văn số 412/CV-BĐH112 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân (sau đây gọi tắt là Bộ) báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2004 Đề án 112 của Bộ, thời hạn nộp báo cáo trước ngày 30/11/2004.

Đến nay, Ban Điều hành Đề án 112 mới nhận được báo cáo trả lời của 17 Văn phòng Bộ về tình hình triển khai Đề án 112 (có danh sách kèm theo), một số báo cáo chưa đủ số liệu để tổng hợp chung.

Để chuẩn bị cho tổng kết kết quả thực hiện Đề án 112 trong 3 năm và triển khai kế hoạch năm 2005, Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ đề nghị Văn phòng Bộ báo cáo nhanh kết quả thực hiện Đề án 112 tại địa phương (theo mẫu gửi kèm theo).

Thời gian gửi báo cáo trước ngày 21/02/2005.

Địa chỉ: Trụ sở Ban Điều hành Đề án 112 thuộc Chính phủ - số 6 phố Chùa Một Cột, Hà Nội.

Fax: 080.48299; Email: contact@egov.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
-
Như trên
- TB Vũ Đình Thuần
- Lưu: BĐH112

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CP
Vũ Đình Thuần

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 112
(Kèm theo công văn số: 39/CV-BĐH112 ngày 15 tháng 2 năm 2005)

Đơn vị:

TT

Năm

Đầu tư

(đơn vị tính: triệu VNĐ)

Hạ tầng kỹ thuật

Phần mềm ứng dụng

Đào tạo

Trung ương

Bộ

Tổng số vốn đầu tư

Máy chủ

Máy trạm

Thiết bị mạng

Số cán bộ tin học

Số địa chỉ email của Bộ

TTTHDL có kiến trúc đa tầng

PMDC

Phần mềm của Bộ

XDCB

HCSN

Hạ tầng tin học

Phần mềm ứng dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BỘ KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU

Cột 3- Nguồn vốn XDCB được cấp từ Trung ương trong năm 2002, 2003, 2004

Cột 4- Nguồn vốn được cấp theo chương trình phần mềm dùng chung của Ban Điều hành 122 - Chính phủ

Cột 5- Nguồn vốn của Bộ trang bị cho: máy móc thiết bị, lắp đặt…

Cột 6- Nguồn vốn Bộ (theo chương trình khác ngoài Đề án 112) tiến hành xây dựng phần mềm ứng dụng, bản quyền phần mềm…

Cột 7; 8; 9; 10- Số lượng thiết bị mà Bộ đã mua, lắp đặt và đi vào hoạt động

Cột 11- Số cán bộ tin học của Bộ

Cột 12- Tổng số lượng thư điện tử của lãnh đạo, các cơ quan trong bộ, cá nhân… (hợp thư đã sử dụng)

Cột 13- TTTH với kiến trúc đa tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (ghi là đã xong hoặc chưa xong)

Cột 14- Số lượng phần mềm thuộc Đề án 112 được đầu tư theo chương trình của Ban 112 CP

Cột 15- Số phần mềm ứng dụng tin học hóa đã được triển khai bằng nguồn vốn khác Đề án 112

Cột 16- Số lượng cán bộ của Bộ được đào tạo tin học theo chương trình của Ban 112

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP BÁO CÁO

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (*)

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông (*)

3. Bộ Công nghiệp

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (*)

5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (*)

6. Bộ Ngoại giao (*)

7. Bộ Xây dựng (*)

8. Bộ Thủy sản (*)

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (*)      10. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (*)

11. Quỹ Hỗ trợ Phát tirển (*)

12. Đài Tiếng nói Việt Nam (*)

13. Đài Truyền hình Việt Nam (*)

14. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam(*)

15. Hội Nông dân Việt Nam

16. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (*)

17. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (*)

Ghi chú: (*): báo cáo của đơn vị còn thiếu số liệu để tập hợp, đề nghị thực hiện báo cáo lại.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản