144913

Công văn 3895/TCHQ-TXNK về vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

144913
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3895/TCHQ-TXNK về vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3895/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3895/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3895/TCHQ-TXNK
V/v vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty TNHH một thành viên Vinpearl có công văn số 165/CV-VPL/2012 ngày 20/7/2012 đề nghị hướng dẫn ưu đãi miễn thuế nhập khẩu vật tư phục vụ dự án, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi ý kiến như sau:

Công ty CP du lịch và thương mại Vinpearl (nay là Công ty TNHH một thành viên Vinpearl) được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư số 37121000151 ngày 07/5/2009 đầu tư dự án tuyến cáp ngầm đưa điện lưới ra đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa là địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn. Tại Điều 7 Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000151 ngày 07/5/2009 nêu trên đã xác định dự án được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 thì dự án được nhập khẩu miễn thuế vật tư xây dựng tạo tài sản cố định mà trong nước chưa sản xuất được; căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được là Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để triển khai dự án, Công ty Vinpearl đã tiến hành nhập khẩu mặt hàng Dây cáp điện 22KV ngầm dưới biển và Đầu nối cáp là vật tư phục vụ dự án. Theo giải trình của Công ty TNHH một thành viên Vinpearl tại công văn số 165/CV-VPL/2012 thì: Đặc tính kỹ thuật loại cáp ngầm qua biển nêu trên của Công ty nhập khẩu có sự khác nhau về cơ bản với loại “Cáp hạ thế, trung thế, cao thế bọc cách điện plastic là EPR” – Thứ tự số 113 – Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Mặt khác, tại thời điểm triển khai dự án, Công ty đã liên hệ với các nhà sản xuất trong nước, tuy nhiên, sản phẩm trong nước sản xuất không đáp ứng được thông số kỹ thuật theo yêu cầu của dự án và phải nhập khẩu. Do đó, Công ty Vinpearl đề nghị được giải quyết miễn thuế đối với mặt hàng Dây cáp điện 22KV ngầm dưới biển và Đầu nối cáp nhập khẩu.

Để có cơ sở giải quyết miễn thuế đúng quy định hiện hành, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết ý kiến đối với mặt hàng Dây cáp điện 22KV ngầm dưới biển và Đầu nối cáp do Công ty Vinpearl nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất hay chưa?

(Đính kèm Công văn số 165/CV-VPL/2012 và Tài liệu kỹ thuật của mặt hàng Dây cáp điện 22KV ngầm dưới biển và Đầu nối cáp)

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH một thành viên Vinpearl; (Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa)
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản