125041

Công văn 3861/NHNN-TTGSNH về mở phòng giao dịch và ATM trong năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

125041
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3861/NHNN-TTGSNH về mở phòng giao dịch và ATM trong năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3861/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Quốc Anh
Ngày ban hành: 17/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3861/NHNN-TTGSNH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Dương Quốc Anh
Ngày ban hành: 17/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3861/NHNN-TTGSNH
V/v mở phòng giao dịch và ATM trong năm 2011

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức tín dụng;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xét đề nghị của một số tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam liên quan đến việc mở phòng giao dịch, máy giao dịch tự động (ATM) trong năm 2011 của các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Đối với việc mở phòng giao dịch:

a) Trường hợp các TCTD gửi hồ sơ đến NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trước ngày 25/2/2011: NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, xử lý đề nghị của các TCTD, như sau:

(i) Ngân hàng thương mại: thực hiện theo quy định Quyết định 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (Quyết định 13) và công văn số 918/NHNN-TTGSNH ngày 2/2/2010 về việc phát triển mạng lưới của ngân hàng thương mại trong năm 2010.

(ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 9/1/2008 của Thống đốc NHNN quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

(iii) Tổ chức tài chính quy mô nhỏ: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

(iv) Quỹ tín dụng nhân dân: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 6/6/2006 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế cấp, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của NHNN và Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 9/9/2008 của Thống đốc NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của NHNN.

b) Trường hợp các TCTD gửi hồ sơ đến NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố từ ngày 25/2/2011: tạm thời ngừng xem xét đề nghị của các TCTD về việc mở phòng giao dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại công văn số 1511/NHNN-TTGSNH ngày 25/2/2011 và số 2028/NHNN-TTGSNH ngày 11/3/2011 về việc phát triển mạng lưới trong năm 2011.

2. Đối với việc mở ATM: Cho phép các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện mở ATM. Quy trình, thủ tục, hồ sơ mở ATM được thực hiện theo quy định tại Quyết định 13.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTGSNH6.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Dương Quốc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản