380912

Công văn 3840/VPCP-NN năm 2018 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để quy hoạch, xây dựng khu nhà ở gia đình quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành

380912
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3840/VPCP-NN năm 2018 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để quy hoạch, xây dựng khu nhà ở gia đình quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3840/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3840/VPCP-NN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3840/VPCP-NN
V/v chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để quy hoạch, xây dựng khu nhà ở gia đình quân đội

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn số 1758/BQP-TM ngày 13 tháng 02 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 678/BXD-QHKT ngày 04 tháng 4 năm 2018), Tài chính (Công văn số 3095/BTC-QLCS ngày 20 tháng 3 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1179/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 3 năm 2018) và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (Công văn số 939/UBND-ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018) về việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để quy hoạch, xây dựng khu nhà ở gia đình quân đội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng khu đất quốc phòng nêu tại văn bản trên theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ: XD, TC, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, CN, NC, TH; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3b). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản