4760

Công văn số 3805/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng nộp thuế CQSDĐ đối với đất thế chấp vay đã tất toán của Công ty Minh Phụng trong vụ án MINH PHỤNG – EPCO

4760
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3805/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc xác định đối tượng nộp thuế CQSDĐ đối với đất thế chấp vay đã tất toán của Công ty Minh Phụng trong vụ án MINH PHỤNG – EPCO

Số hiệu: 3805/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3805/TCT-TS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3805/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất  

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2896/CT-TT&HT ngày 17/8/2005 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xác định đối tượng nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đối với đất thế chấp vay đã tất toán của Công ty Minh Phụng trong vụ án MINH PHỤNG – EPCO, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 1 công văn số 1069 TC/TCT ngày 4/2/2004 của Bộ Tài chính thì: “Đối với các cơ sở kinh doanh (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) thực hiện CQSDĐ trước ngày 1/1/2004 thì nộp thuế CQSDĐ theo qui định của Luật thuế CQSDĐ”;

Căn cứ điểm 1, mục I Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất thì trường hợp người sử dụng đất có một trong các giấy tờ qui định tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ (trong đó có loại giấy tờ là: Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cho hiệu lực pháp luật) mà chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình thì cũng thuộc đối tượng nộp thuế CQSDĐ theo hướng dẫn của Thông tư này.

Theo đó, trường hợp diện tích đất 10.000 m2 mà Công ty TNHH Vận tải thương mại dịch Hưng Phát nhận được theo phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án Minh Phụng – EPCO tại bản án hình sự phúc thẩm số 05/HSPT từ ngày 1/12/1999 đến ngày 12/1/2000 (có nội dung nêu là: Công ty Minh Phụng đã thế chấp 71.700m2 đất… Án sơ thẩm buộc Ngân hàng công thương, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh giải chấp, giao lại cho Công ty Tấn Hưng,…, Công ty Hưng Phát 10.000 m2), nay Công ty TNHH Vận tải thương mại dịch vụ Hưng Phát được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất 10.000 m2 đó thì Công ty phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 104/2000/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu thuế CQSDĐ theo qui định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản