103181

Công văn 378/NTTS-QLTA hướng dẫn về quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản do Cục Nuôi trồng thủy sản ban hành

103181
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 378/NTTS-QLTA hướng dẫn về quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản do Cục Nuôi trồng thủy sản ban hành

Số hiệu: 378/NTTS-QLTA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Nuôi trồng thủy sản Người ký: Vũ Văn Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 378/NTTS-QLTA
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Nuôi trồng thủy sản
Người ký: Vũ Văn Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 378/NTTS-QLTA
V/v Hướng dẫn về quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố

Trả lời công văn của một số địa phương hỏi về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng thức ăn thuỷ sản, Cục Nuôi trồng thuỷ sản có ý kiến như sau:

Ngày 23/4/2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1149/QĐ-BNN-PC về việc bãi bỏ Quyết định 425/2001/QĐ-BTS ngày 25/5/2001 về việc Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản.

Theo quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và để phục vụ việc quản lý thức ăn thuỷ sản khi Quyết định 425/2001/QĐ-BTS không còn hiệu lực, Cục Nuôi trồng thuỷ sản hướng dẫn như sau:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thức ăn, chất bổ sung thức ăn thuỷ sản phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy.

1. Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Công bố tiêu chuẩn áp dụng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11, Điều 20 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng, công bố Tiêu chuẩn Cơ sở thực hiện theo quy định tại Mục IV, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Khi Doanh nghiệp công bố Tiêu chuẩn cơ sở phải gửi hồ sơ công bố tiêu chuẩn đến cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương nơi Doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để theo dõi.

2. Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

Khi Doanh nghiệp công bố hợp chuẩn phải gửi hồ sơ đã công bố hợp chuẩn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi Doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để theo dõi.

Khi Doanh nghiệp công bố hợp quy thì gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương nơi Doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để chứng nhận hợp quy;

Trình tự, thủ tục chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, chất bổ sung thức ăn thuỷ sản sau khi công bố tiêu chuẩn Tiêu chuẩn cơ sở; công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy phải gửi hồ sơ đã công bố về Cục Nuôi trồng thuỷ sản để tổng hợp vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, khi sản phẩm đã có tên trên Danh mục mới được sản xuất, kinh doanh;

4. Thực hiện việc kiểm nghiệm, khảo nghiệm trước khi công bố theo quy định hiện hành.

Cục Nuôi trồng thuỷ sản hướng dẫn để các đơn vị được biết và thực hiện; nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị có văn bản gửi về Cục để có hướng giải quyết kịp thời.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để biết);
- Lưu: VT, QLTA.

Q. CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản