4736

Công văn số số 3747/TCT-ĐTNN của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam

4736
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số số 3747/TCT-ĐTNN của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam

Số hiệu: 3747/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3747/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3747/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với hoạt động
cho thuê tàu

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

 

 

Kính gửi  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 9912/CT-ĐTNN ngày 23/8/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005; công văn số 697 TC/TCT ngày 19/01/2004, số 5687/TC-TCT của Bộ Tài chính và công văn số 314 TCT/NV5 ngày 20/01/2000 của Tổng cục Thuế, thì:

- Thời gian trước năm 2004 Nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế áp dụng đối với hoạt động vận tải theo hướng dẫn tại công văn số 314 TCT/NV5 ngày 20/01/2000, thuế thu nhập doanh nghiệp 2%, doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không bao gồm chi phí đóng tàu và lãi thuê mua tàu.

- Từ năm 2004 đến ngày 16/02/2005 (ngày hiệu lực của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính), Nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 697 TC/TCT ngày 19/01/2004 của Bộ Tài chính là hoạt động cho thuê tàu thuỷ, thuộc đối tượng nộp thuế TNDN đối với tiền bản quyền với mức thuế suất là 10%, với doanh thu tính thuế là 30% trên tiền cho thuê.

Bắt đầu kể từ ngày 16/02/2005 (ngày hiệu lực của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này, nộp thuế theo hình thức tiền bản quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty LD xi măng Holcim Vietnam;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản