4415

Công văn số 3705/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

4415
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3705/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Số hiệu: 3705/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3705/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3705/TCT-ĐTNN
V/v: Trả lời kiến nghị tại  Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH Việt Nam Shine,
(Địa Chỉ: 104/2-5 Đường 4-2, Kcn Amatar Đồng Nai)

Về Nội Dung Kiến Nghị Của Công Ty Tnhh Việt Nam Shine Nêu Tại Hội Nghị Đối Thoại Với Doanh Nghiệp Về Lĩnh Vực Thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Trong thời gian xây dựng nhà xưởng ban đầu, công ty có phát sinh chi phí thuê đất và một số chi phí mua sắm. Nhưng vì lý do khách quan (chưa tuyển dụng được kế toán, chủ đầu tư nước ngoài chưa hiểu rõ Luật Việt Nam) nên đã kê khai thuế GTGT trễ hạn. Vậy chứng tôi xin được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí này vì thực tế các nhà cung cấp đã kê khai thuế GTGT đầu ra của các chi phí tương ứng này.

Trả lời:

Để có cơ sở xem xét vấn đề này, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty báo cáo cụ thể việc kê khai thuế chậm, lý do, số lượng hóa đơn và số thuế GTGT đã nộp nhưng kê khai chậm chưa được khấu trừ và pahỉ có xác nhận của Cục Thuế về tính hợp lý của các hóa đơn chậm kê khai... để Tổng cục thuế báo cáo Bộ Tài chính xem xét.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Việt Nam Shine được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT (2b), ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản