8990

Công văn số 369/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động lắp đặt khung kính nhôm cho công trình xây dựng

8990
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 369/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động lắp đặt khung kính nhôm cho công trình xây dựng

Số hiệu: 369/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 369/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 369/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động lắp đặt của công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng 

 

Trả lời công văn số 2341/CCT-TTr2 ngày 22/11/2005 của Chi Cục thuế quận Hai Bà Trưng về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động lắp đặt khung kính nhôm cho công trình xây dựng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.33 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính; thì: hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc diện chịu thuế GTGT 5%. Mức thuế suất này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2003. Theo quy định tại tiết i, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2004, hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc diện chịu thuế GTGT 10%. Hoạt động lắp đặt thuộc nhóm thuế suất này là hoạt động gắn liền với công trình xây dựng như lắp đặt máy móc, thiết bị, điện, nước, thang máy, nội thất gắn với công trình xây dựng. Căn cứ các hướng dẫn trên đối với hợp đồng lắp đặt, xây dựng ký kết trong năm 2002.

Trường hợp Công ty TNHH XNK Hà Huy ký hợp đồng cung cấp và trực tiếp thi công lắp đặt khung nhôm kính theo thiết kế của công trình xây dựng thì hoạt động lắp đặt khung kính nhôm của các hợp đồng ký kết được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng được biết và hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản