4413

Công văn số 3679/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chức năng xuất, nhập khẩu

4413
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3679/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chức năng xuất, nhập khẩu

Số hiệu: 3679/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3679/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3679/TCT-PCCS
V/v: chứng nhận đăng ký  mã số xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Tổng cục cảnh sát - Bộ công an

Trả lời công văn số 265/C13(P3) ngày 23/08/2005 của Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an về việc chức năng xuất, nhập khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.3 mục I Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế; quy định: “5.3 Chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu: đối tượng nộp thuế có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu khi kê khai hồ sơ đăng ký thuế và kê khai đăng ký mã số xuất nhập kâhủ theo hướng dẫn tại điểm 4 mục II của Thông tư này sẽ được cấp “chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu” ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế. Đối tượng nộp thuế có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sử dụng “chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu” khi làm thủ tục khai báo về xuất nhập khẩu với cơ quan hải quan”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Trung tâm công nghệ điện và điện tử nghiệp vụ thuộc Tổng cục Khoa học và Công nghệ - Bộ Công an là đơn vị sự nghiệp có thu có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu đã được cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế trên đó có ghi “chứng nhận đăng ký mã số thuế xuất nhập khẩu”, thì Trung tâm được sử dụng giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp để làm thủ tục khai báo về xuất nhập khẩu với cơ quan hải quan.

Việc Trung tâm có chức năng xuất nhập khẩu hay không và thủ tục xuất, nhập khẩu thiết bị chuyên dùng phục vụ cho an ninh - quốc phòng đề nghị Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an liên hệ với Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản