118762

Công văn 364/BNN-KH đề nghị bố trí vốn đền bù dự án \"Xây dựng cơ sở mới Đại học Thủy lợi\" thuộc dự án ADB.5 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

118762
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 364/BNN-KH đề nghị bố trí vốn đền bù dự án \"Xây dựng cơ sở mới Đại học Thủy lợi\" thuộc dự án ADB.5 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 364/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 364/BNN-KH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 14/02/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/BNN-KH
V/v: Đề nghị bố trí vốn đền bù dự án "Xây dựng cơ sở mới ĐHTL" thuộc dự án ADB.5.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Dự án "Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi" tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội là một hợp phần thuộc Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB.5) do ADB và AFD tài trợ. Dự án ADB.5, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 395/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/02/2010. Hiệp định vay vốn được ký ngày 07/09/2010 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đại diện ADB và đã có hiệu lực từ ngày 07/12/2010.

Ngày 7/12/2010, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 9939/UBND-KH&ĐT khẳng định chấp thuận địa điểm đầu tư Dự án theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Dự án "Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi" có tổng mức đầu tư là 1.665 tỷ đồng, trong đó: vốn ADB là 1.063 tỷ đồng (tương đương 59,5 triệu USD) và vốn đối ứng của Việt Nam là 602 tỷ đồng, bao gồm khoản đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là 481,5 tỷ đồng. Theo tiến độ Dự án đã cam kết với nhà tài trợ, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ phải thực hiện trong năm 2011.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho Trường Đại học Thủy lợi trở thành một trường tầm cỡ quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ dành sự ưu tiên cao cho dự án này và xem xét bố trí nguồn kinh phí để triển khai và hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2011, theo đúng tiến độ trong Hiệp định vay vốn đã được ký kết.

Kính trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các Vụ: HTQT, TC;
- Cục QLXDCT;
- Ban CPO;
- Trường ĐHTL;
- Lưu: VT, Vụ KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản