Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3570TCHQ/GSQL
V/v: phân loại tấm polycarbonate

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tiếp theo công văn số 1627/TCHQ/GSQL ngày 27/4/2005 về việc phân loại mặt hàng tấm polycarbonate, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện như sau:

Theo Danh mục biểu thuế hiện hành, việc phân loại áp mã tấm polycarbonate được xét vào một trong hai nhóm 3920 và 3925, nhưng để phân biệt mặt hàng thuộc nhóm nào phải căn cứ vào mức độ gia công được thực hiện trên sản phẩm để phân loại áp mã. Cụ thể là:

- Tấm polycarbonate nhập khẩu chưa cắt hoặc cắt ở dạng hình vuông, chữ nhật nhưng chưa được gia công gì thêm như: khoan lỗ, xẻ rãnh, làm mộng, được ghép nối các chi tiết khác nhằm cho việc lắp ghép, nẹp để tăng độ cứng và bền; chưa gắn lớp bề mặt, được bổ trợ hoặc kết hợp tương tự với vật liệu khác v.v thì thuộc vào nhóm 3920.

- Tấm polycarbonate nhập khẩu là những sản phẩm, chi tiết dùng trong xây dựng ở dạng thành phẩm và bán thành phẩm đã tạo hình có đặc trưng cơ bản của sản phẩm nhưng chưa hoàn chỉnh (ví dụ: từ nhựa đã cắt thành khung cửa có hoặc chưa tạo ren, đục lỗ …) đã được gia công như khoan lỗ, xẻ rãnh … nêu trên thì thuộc nhóm 3925.

- Trường hợp Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tính thuế khác với hướng dẫn trên thì thực hiện tính lại thuế cho các doanh nghiệp theo hướng dẫn tại công văn này. Thời hạn tính lại thuế là 01 năm trở về trước kể từ ngày đăng ký Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đến ngày phát hiện nhầm lẫn.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PT&PL MB, MN, MT
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản