8970

Công văn số 357/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc hạch toán chi phí lãi tiền vay trong trường hợp Công ty mẹ tại TP. Hồ Chí Minh vay tiền mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy

8970
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 357/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc hạch toán chi phí lãi tiền vay trong trường hợp Công ty mẹ tại TP. Hồ Chí Minh vay tiền mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy

Số hiệu: 357/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 357/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 357/TCT-DNK
V/v: Hạch toán lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Nhà máy công nghiệp thời trang xuất khẩu Song Châu 
Lô 17 khu công nghiệp Đà Nẵng - An Hải Bắc - Sơn Trà - Đà Nẵng
 - Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh
 - Cục thuế Tp. Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 07-09/SC-ĐN ngày 4/10/2005 của Nhà máy công nghiệp thời trang xuất khẩu Song Châu (sau đây gọi là Nhà máy Song Châu) tại Đà Nẵng hỏi về việc hạch toán chi phí lãi tiền vay trong trường hợp Công ty mẹ tại TP. Hồ Chí Minh vay tiền mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

- Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải là chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

- Khoản chi trả lãi vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo trình bày trong công văn của Nhà máy Song Châu thì Công ty Song Châu tại TP. Hồ Chí Minh ký hợp đồng vay vốn ngân hàng để đầu tư mua nhà xưởng, máy móc thiết bị để thành lập Nhà máy Song Châu tại Đà Nẵng (hạch toán độc lập). Hàng tháng Công ty Song Châu phải tính và trả lãi vay cho ngân hàng. Nhưng do Công ty vay để đầu tư xây dựng nhà máy tại Đà Nẵng nên khi tính chi phí Cục thuế TP. Hồ Chí Minh không chấp nhận. Nhà máy sản xuất ở Đà Nẵng đã có công văn báo cáo Cục thuế Đà Nẵng cho được tính vào chi phí nhưng cũng không được chấp nhận.

Để tạo điều kiện cho Công ty giảm bớt khó khăn, tính đúng, tính đủ chi phí, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty tại TP. Hồ Chí Minh và Nhà máy tại Đà Nẵng liên hệ với cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh và Tp. Đà Nẵng để được xem xét giải quyết theo hướng sau:

- Đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hợp đồng vay vốn và hạch toán tiền lãi vay ngân hàng của số vốn của Công ty Song Châu để có xác nhận về số vốn vay để phục vụ đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Song Châu tại Đà Nẵng hay đầu tư xây dựng tại Công ty ở TP. Hồ Chí Minh cũng như khoản chi trả lãi vay số vốn này đã tính hay không tính vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty Song Châu tại TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ công văn xác nhận của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, nếu số tiền vốn vay đầu tư được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy tại Đà Nẵng và tiền lãi vay vốn chưa hạch toán vào chi phí của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh thì Cục thuế Đà Nẵng giải quyết cho Nhà máy Song Châu được hạch toán lãi tiền vay vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà máy.

- Từ năm 2006, đề nghị Công ty Song Châu liên hệ với ngân hàng cho vay vốn để chuyển khế ước vay vốn cho Nhà máy Song Châu. Trường hợp không chuyển được khế ước vay thì Công ty Song Châu và Nhà máy Song Châu phải có văn bản thỏa thuận về việc sử dụng vốn vay ngân hàng với nội dung Công ty Song Châu cho Nhà máy Song Châu vay lại toàn bộ số tiền mà Công ty Song Châu đã vay ngân hàng với lãi suất đúng bằng lãi suất vay ngân hàng. Nhà máy Song Châu hàng tháng phải trả tiền lãi vay cho Công ty Song Châu. Khi nhận tiền lãi vay của Nhà máy Song Châu, Công ty Song Châu xuất hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi nội dung thu lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh, dòng thuế suất thuế GTGT và tiền thuế gạch chéo không ghi. Hóa đơn GTGT cùng khế ước vay ngân hàng, văn bản thỏa thuận có liên quan là căn cứ để Nhà máy Song Châu hạch toán vào chi phí hợp lệ, Công ty Song Châu hạch toán vào thu nhập (hoặc bù trừ vào chi phí trả lãi ngân hàng theo hợp đồng).

Tổng cục Thuế trả lời để Nhà máy Song Châu được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản