145317

Công văn 35/BXD-KTQH triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

145317
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 35/BXD-KTQH triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 35/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 35/BXD-KTQH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/BXD-KTQH
V/v triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuân

Trả lời văn bản số 1125/SXD-PTĐT ngày 04/7/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về trình tự, thủ tục triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung quy định tại điểm 2 Điều 17 của Luật Xây dựng về thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng sau khi được hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”.

Vì vậy, đối với các quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung đồ án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện, phù hợp với quy định của Luật Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.T Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu: VT, KTQH.Minh

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Vương Anh Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản