47630

Công văn về việc áp giá dịch vụ, giá đi lại trên các phương tiện giao thông vận tải đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

47630
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn về việc áp giá dịch vụ, giá đi lại trên các phương tiện giao thông vận tải đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Số hiệu: 341/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 25/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 341/CP-QHQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 25/04/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 341/CP-QHQT
Về việc áp dụng giá dịch vụ, giá vé đi lại trên các phương tiện giao thông vận tải đối với người việt nam định cư ở nước ngoài về nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 341/CP-QHQT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ DỊCH VỤ, GIÁ VÉ ĐI LẠI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ban Vật giá Chính phù (Công văn số 202/BVGCP-CNTDDV ngày 26 tháng 3 năm 2001); ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 3297 TC/CSTC ngày 11 tháng 4 năm 2001); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2158 BKH/TC ngày 10 tháng 4 năm 2001); Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1072/GTVT-PC ngày 10 tháng 4 năm 2001) và Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (Công văn số 459/CHK-TC ngày 06 tháng 4 năm 2001) về chính sách giá dịch vụ và giá vé đi lại trên các phương tiện giao thông vận tải áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2001 bổ sung, sửa đổi quy định về việc áp dụng chế độ giá dịch vụ, giá vé đi lại trên các phương tiện giao thông vận tải đối với người Việt Nam ở nước ngoài về nước tại Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định nêu trên, đồng ý kéo dài thời gian áp dụng quy định tại Điểm 1 công văn số 1181/CP-QHQT ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng giá dịch vụ, giá vé đi lại trên các phương tiện giao thông vận tải đối với người Việt Nam ở nước ngoài về nước.

2. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2001 bổ sung, sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 818/TTg ngày 13 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam và hoàn thiện Đề án giá cước hàng không trên đường bay nội địa áp dụng thống nhất đối với mọi đối tượng hành khách.

3. Bộ Văn hoá - Thông tin tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc trợ cấp cước phí vận chuyển sách, báo ra nước ngoài phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại. Trong năm 2001, việc trợ cấp cước phí vận chuyển sách, báo nêu trên được tiếp tục thực hiện theo Điểm 1 công văn số 697/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 2 năm 2000 của Văn phòng Chính phủ.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản