2940

Công văn số: 3058/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế do Bộ Tài chính ban hành

2940
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số: 3058/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3058/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3058/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3058/TCHQ-KTTT
v/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:

- Chi nhánh quảng ninh – công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.
Số 08 Đại lộ Hòa Bình - Thị xã Móng Cái - Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 18/PRO-QN ngày 25/07/2005 của Chi nhánh Quảng Ninh – Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu đề nghị giải tỏa cưỡng chế do Công ty mẹ là Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu - Bộ Thương mại bị cưỡng chế đối với số thuế nợ do truy thu qua giá mặt hàng rượu nhập khẩu qua cửa khẩu của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (trong khi Chi nhánh không có nợ thuế), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3958/TCHQ-KTTT ngày 24/08/2000 của Tổng cục Hải quan về mã số doanh nghiệp.

Trường hợp nếu Chi nhánh Quảng Ninh – Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu là đơn vị thực hiện chế độ hạch toán tài chính độc lập thì sẽ không bị cưỡng chế thuế trong trường hợp nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Quảng Ninh – Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu được biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, KTTT (3).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản