24217

Công văn số 3020/VPCP-TCQT ngày 04/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị cho HNCC ASEAN-8, HNCC các nước tiểu vùng sông Mê-công

24217
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3020/VPCP-TCQT ngày 04/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị cho HNCC ASEAN-8, HNCC các nước tiểu vùng sông Mê-công

Số hiệu: 3020/VPCP-TCQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 04/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3020/VPCP-TCQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 04/06/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3020/VPCP-TCQT
V/v Chuẩn bị cho HNCC ASEAN-8, HNCC các nước tiểu vùng sông Mê-công

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Giáo dục - Đào tạo,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Tổng cục Du lịch.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 286-BC/NG-ASEAN-m ngày 24/5/2002), Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1/. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao các nước tiểu vùng sông Mê-công sẽ được tổ chức vào tháng 11/2002 tại Cămpuchia. Bộ Ngoại giao thông báo và làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung nêu trên.

2/. Tổng cục Du lịch khẩn trương nghiên cứu và chuẩn bị nội dung dự thảo Hiệp định Hợp tác Du lịch ASEAN để kịp phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN-8 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2002 tại Cămpuchia.

3/. Các Bộ, ngành đã được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình Thu hẹp khoảng cách phát triển và hỗ trợ thành viên mới (công văn số 6105/VPCP-TCQT ngày 14/12/2001) cần bảo đảm đúng tiến độ đáp ứng đề nghị của Ban Thư ký ASEAN.

4/. Về Chương trình Hành động Hà Nội (HPA), yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chấp hành Quyết định số 169/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản