2926

Công văn số 2947/TCT-TS về trình tự, thủ tục ghi thu số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính được trừ vào số tiền được bồi thường về đất của người có đất bị thu hồi do Bộ tài chính ban hành

2926
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2947/TCT-TS về trình tự, thủ tục ghi thu số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính được trừ vào số tiền được bồi thường về đất của người có đất bị thu hồi do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 2947/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2947/TCT-TS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2947/TCT-TS
v/v: về trình tự, thủ tục ghi thu số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính được trừ vào số tiền được bồi thường về đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

 

Trả lời Công văn số 289/CT-TTHT ngày 12/8/2005 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hỏi về trình tự, thủ tục ghi thu số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính được trừ vào số tiền được bồi thường về đất của người có đất bị thu hồi, tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 45, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì trình tự, thủ tục ghi thu số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính được trừ vào số tiền được bồi thường thiệt hại về đất của người sử dụng đất khi bị thu hồi đất thuộc trách nhiệm của tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở địa phương.

Vì vậy, để thực hiện việc ghi thu số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nộp ngân sách Nhà nước đúng qui định của pháp luật đối với trường hợp số tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính được trừ vào số tiền được bồi thường thiệt hại về đất thì;

Sau khi tính thu các Khoản liên quan đến đất đai bị thu hồi của người sử dụng đất, cơ quan Thuế gửi hồ sơ, tài liệu đã tính thu tới Cơ quan được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (hoặc Sở Tài chính) ở địa phương để cơ quan này có căn cứ thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất và thực hiện ghi thu ngân sách Nhà nước số tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất có bị thu hồi (nếu số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn số tiền bồi thường thiệt hại về đất) theo đúng chế độ kế toán Nhà nước qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản